Man at the plastic surgeon

Ecz. Hümeyra Betül Yekeler, 2022 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. Lisans döneminde Doç. Dr. Muhammet Emin Çam danışmanlığında yazdığı 2 adet projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir. Çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde poster ve sözlü sunumları bulunmaktadır. Aynı zamanda TÜBİTAK 2211 Yurt İçi Doktora Burs Programı bursiyeridir. M.Ü. Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (NBUAM) araştırmacı olarak çalışan Yekeler; diyabet hastalığı, Alzheimer hastalığı, ilaç taşıyıcı sistemler, 3 boyutlu yazıcı ve biyomalzemeler üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir.