Man at the plastic surgeon

Mikro/nanofiber

Kısa Açıklama

Nanofiberler (nanolifler), dış çapı 1.000 nm'nin altında olan ve en boy oranı (uzunluk ve genişlik arasındaki oran) 50'den büyük olan silindirik yapılar olarak tanımlanır. Mikrofiberler (mikrolifler) de dış çapı 1.000 nm’nin üzerinde olan silindirik yapılardır.

Fiberler arıtma, filtre, doku mühendisliği, rejeneratif tıp, yara iyileştirme, ilaç taşıyıcı sistem, sensör, enerji ve kozmetik dahil olmak üzere önemli ve çok sayıda bilim ve mühendislik araştırma alanlarında büyük ölçüde kullanılmaktadır. Piyasada fiber üretimi için en çok kullanılan yöntem elektroeğirme yöntemidir.

MecNano Technologies olarak fiber üretiminde basınçlı dönme (pressurized gyration) tekniğini kullanıyoruz. Basınçlı dönme tekniği yüksek verimle boyutu ayarlanabilir fiber üretimini sağlayan ve merkezkaç kuvvetine dayanan bir üretim tekniğidir.

MecNano Technologies olarak polimerik mikrofiber ve nanofiber üretimleri yapmaktayız.

Eşsiz Özellikler

 • Kontrollü ilaç salımı
 • Yüksek aktif farmasötik bileşen enkapsülasyonu
 • Gelişmiş mekanik dayanım
 • Hücre bağlanması, çoğalması ve farklılaşması gibi hücresel aktiviteleri iyileştirme
 • Hücre dışı matrisin doğal yapısını taklit etme
 • Yüzeyini özel olarak işlevselleştirebilme
 • Yüksek yüzey alanı/hacim oranı
 • Yüksek nanogözeneklilik

Pilot Üretimini Yapabildiğimiz Polimerik Mikro/nanofiberlerimiz

Mikro/nanofiberlerimiz suda çözünebilen ve çözünemeyen polimerlerin tek başına veya kompozit olarak kullanımıyla üretilmektedir. Mikro/nanopartiküller, partiküllerden ilaç salınımı olmadan mikro/nanofiberlere yüklenebilir.

 • Polikaprolakton (PCL)
 • Polilaktik asit (PLA)
 • Polivinil alkol (PVA)
 • Polietilen oksit (PEO)
 • Polivinil prolidon (PVP)

Polimerik Mikro/nanofiberlerimiz İle Yayınlarımız

1. Guler E., Nur Hazar-Yavuz A., Tatar E., Morid Haidari M., Sinemcan Ozcan G., Duruksu G., Graça M. P. F., Kalaskar D. M., Gündüz O., Cam M. E. Oral empagliflozin-loaded tri-layer core-sheath fibers fabricated using tri-axial electrospinning: Enhanced in vitro and in vivo antidiabetic performance.

International Journal of Pharmaceutics, cilt.635, ss.122716, 2023 (SCI-Expanded, Etki değeri: 6.510)

2.  Babazade R., Ertas B., Sinemcan Ozcan G., Kiyak Kirmaci H., Tatar E., Taskin T., Yazir Y., Cam M. E. Synergistic anticancer effects of metformin and Achillea vermicularis Trin-loaded nanofibers on human pancreatic cancer cell line: An in vitro study. European Polymer Journal, cilt.179, 2022 (SCI-Expanded, Etki değeri: 5.546)

3. Topal F., Ertaş B., Guler E., Gurbuz F., Ozcan G. S., Aydemir O., Böcekçi V. G., Duruksu G., Şahin Çam C., Yazır Y., Cam M. E. A novel multi-target strategy for Alzheimer’s disease treatment via sublingual route: Donepezil/memantine/curcumin-loaded nanofibers. Biomaterials Advances, cilt.138, 2022 (SCI-Expanded, Etki değeri: 8.457)

4. Aydin S., Kabaoglu I., Guler E., Topal F., Yavuz A. N., Ekentok Atıcı C., Tatar E., Gurbuz F., Gündüz O., Cam M. E. A Comparison Study of Fiber Diameter's Effect on Characteristic Features of Donepezil/Curcumin-Loaded Polycaprolactone/Polylactic Acid Nanofibers. Macromolecular Materials and Engineering, cilt.307, sa.5, 2022 (SCI-Expanded, Etki değeri: 4.367)

5. Alenezi H., Cam M. E., Edirisinghe M. Core-sheath polymer nanofiber formation by the simultaneous application of rotation and pressure in a novel purpose-designed vessel. Applied Physics Reviews, cilt.8, sa.4, 2021 (SCI-Expanded, Etki değeri: 19.527)

6. Alfares F. S., Guler E., Alenezi H., Cam M. E., Edirisinghe M. Optimization of Process-Control Parameters for the Diameter of Electrospun Hydrophilic Polymeric Composite Nanofibers. Macromolecular Materials and Engineering, cilt.306, sa.12, 2021 (SCI-Expanded, Etki değeri: 4.367)

7. Guler E., Baripoglu Y. E., Alenezi H., Arikan A., Babazade R., Unal S., Duruksu G., Alfares F. S., Yazir Y., Oktar F. N., Gunduz O., Cam M. E.  Vitamin D3/vitamin K2/magnesium-loaded polylactic acid/tricalcium phosphate/polycaprolactone composite nanofibers demonstrated osteoinductive effect by increasing Runx2 via Wnt/β-catenin pathway. International Journal of Biological Macromolecules, cilt.190, ss.244-258, 2021 (SCI-Expanded, Etki değeri: 8.025)

8. Mohamady Hussein M. A., Guler E., Rayaman E., Cam M. E., Şahin A., Grinholc M., Sezgin Mansuroglu D., Sahin Y. M., Gündüz O., Muhammed M. Dual-drug delivery of Ag-chitosan nanoparticles and phenytoin via core-shell PVA/PCL electrospun nanofibers. Carbohydrate Polymers, cilt.270, 2021 (SCI-Expanded, Etki değeri: 10.723)

9. Cam M. E., Ertaş B., Alenezi H., Hazar-Yavuz A. N., Cesur S., Ozcan G. S., Ekentok C., Guler E., Katsakouli C., Demirbas Z., Ediresinghe M. Accelerated diabetic wound healing by topical application of combination oral antidiabetic agents-loaded nanofibrous scaffolds: An in vitro and in vivo evaluation study. Materials Science & Engineering C, cilt.119, 2021 (SCI-Expanded, Etki değeri: 7.328)

10. Cam M. E., Hazar-Yavuz A. N., Cesur S., Ozkan O., Alenezi H., Turkoglu Sasmazel H., Sayip Eroglu M., Brako F., Ahmed J., Kabasakal L., Ediresinghe M. A novel treatment strategy for preterm birth: Intra-vaginal progesterone-loaded fibrous patches. International Journal of Pharmaceutics, cilt.588, 2020 (SCI-Expanded, Etki değeri: 6.510)

11. Cam M. E., Crabbe-Mann M., Alenezi H., Hazar-Yavuz A. N., Ertas B., Ekentok C., Ozcan G. S., Topal F., Guler E., Yazir Y., Ediresinghe M. The comparision of glybenclamide and metformin-loaded bacterial cellulose/gelatin nanofibres produced by a portable electrohydrodynamic gun for diabetic wound healing. European Polymer Journal, cilt.134, 2020 (SCI-Expanded, Etki değeri: 5.546)

12. Cam M. E., Yildiz S., Alenezi H., Cesur S., Ozcan G., Erdemir G., Edirisinghe U., Akakin D., Kuruca D., Kabasakal L., Ediresinghe M. Evaluation of burst release and sustained release of pioglitazone-loaded fibrous mats on diabetic wound healing: an in vitro and in vivo comparison study. Journal of The Royal Socıety Interface, cilt.17, sa.162, 2020 (SCI-Expanded, Etki değeri: 4.293)

13. Alenezi H., Cam M. E., Edirisinghe M. Experimental and theoretical investigation of the fluid behavior during polymeric fiber formation with and without pressure Applied Physics Reviews, cilt.6, sa.4, 2019 (SCI-Expanded, Etki değeri: 19. 527)

14. Cam M. E., Cesur S., Taşkın T., Erdemir G., Kuruca D. S., Sahin Y. M., Kabasakal L., Gunduz O. Fabrication, characterization and fibroblast proliferative activity of electrospun Achillea lycaonica-loaded nanofibrous mats. European Polymer Journal, cilt.120, 2019 (SCI-Expanded, Etki değeri: 5.546)