Man at the plastic surgeon

Kızılay Boost

Postbiyotikler ise probiyotiklerden elde edilen son ürünler örneğin fonksiyonel proteinler/enzimler ve postbiyotiklerin parçalanması sırasında açığa çıkan ara ürünler veya son ürünlerdir yani metabolitleridir.

Kızılay Boost içeriğinde bulunan postbiyotik hazırlanırken ısıl işlemle tindelize edilen bakterilerden elde edilen postbiyotikler kullanılmıştır.

Yapılan bilimsel çalışmalar ile postbiyotiklerin antiinflamatuvar, immünomodülatör, antioksidan ve antimikrobiyal faydalar gösterdiği ortaya konulmuştur. Bunun dışında ishali kesmek, otoimmüniteyi düşürmek, alerjileri azaltmak gibi etkileri de literatürde gösterilmiştir.

Kızılay Boost afet durumları sonrasında sıklıkla görülen salgın durumlarının yaşanmaması adına profilaktik yani önleyici bir destek olarak kullanılabilir. Bağışıklık sisteminin düşmesi ve hastalıklara daha kolay bir şekilde yakalanmak ve ishal salgınları afetler sonrasında en sık karşılaşılan sorunlardır. Kızılay Boost bu durumda güvenle kullanılabilecek bir destekleyici içecektir. Zaten adını da burdan almaktadır. Boost İngilizce’de yükseltme, destekleme, artırma manasına gelmektedir.

Kızılay Boost içerisinde ayrıca bir antioksidan olarak vücudu serbest radikallerden ve toksinlerden koruyan C vitamini de bulunmaktadır. C vitamini ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve soğuk algınlığı süresini de kısaltmaktadır. Fakat vücuda alınan herşeyde olduğu gibi vitamin C’nin de fazlası zararlıdır ve postbiyotiklerin ortaya koyacağı yararlı etkileri maskeleyebilir. Bu nedenle Kızılay Boost içerisine konulacak maddelerin miktarları bu kriterlere göre belirlenmiştir.

Kızılay Boost içerisinde Kızılay Erzincan maden suyu içeriği (Florür (F) 0,01mg/L, Bikarbonat (HCO3) 1317,6 mg/L, Klorür (Cl) 123,52 mg/L, Sülfat (SO4) 4,42 mg/L, Kalsiyum (Ca) 40,59 mg/L, Magnezyum (Mg) 317,45 mg/L, Potasyum (K) 4,47 mg/L, Sodyum (Na) 108,92 mg/L) bulunduğu için mineralleri zaten doğal olarak içermektedir. Fakat doğal olarak içermediği minerallerden biri çinkodur. Çinko, vücut için gerekli olan eser minerallerden biridir. Çinko vücut tarafında üretilmediği için dışarıdan alınması gereken esansiyel bir moleküldür. Enzimler işlevlerini yerine getirirken belirli mineraller ve vitaminlerden faydalanır. Bu nedenle de sağlıklı vücut fonksiyonları için çinko mineraline ihtiyaç vardır. Bu nedenle Kızılay Boost içerisine çinko eklenmiştir ve çinko aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyen en önemli minerallerin başında gelmektedir.

Biz de MecNano Technologies olarak böylesine sağlıklı bir ürünün geliştirilmesine katkıda bulunduğumuz için gururluyuz.