Man at the plastic surgeon

Bilimsel Projelerimiz

1.Elektroeğirme Yöntemi İle Rivastigmin/Memantin/Ginkgo biloba Ekstresi-Yüklü Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Deneysel Alzheimer Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Tedavi Edici Etkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

2. Yeşil Sentez: Micromeria fruticosa subsp. brachycalyx-Yüklü Jelatin/Kitosan Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Antidiyabetik Etkisinin İn Vitro Olarak Belirlenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

3. Donepezil/Memantin/Curcuma longa-Ekstresi Yüklü Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkinliğinin Sıçanlarda İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

4. Yeşil Sentez Yöntemi ile Teucrium polium Yüklü Kitosan/Aljinat Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Antidiyabetik Aktivitesinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

5. Basınçlı Dönme Yöntemi ile Donepezil/B12 Vitamini Yüklü Polikaprolakton/Polivinil pirolidon Fiberlerinin Üretimi, Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkinliğinin İn Vitro Olarak İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

6. Empagliflozin-Yüklü Polilaktik asit/Polikaprolakton Fiberlerin Elektroeğirme ve Basınçlı Dönme Yöntemi ile Üretimi ve Antidiyabetik Aktivitesinin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

7. 3D Yazıcı Teknolojisi ile İnsülin-Yüklü Sublingual Doku İskelelerinin Üretimi, Karakterizasyonu ve Farmakokinetik Özelliklerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

8. Memantin/Donepezil/Metformin-Yüklü PVA/PEO Kompozit Fiberlerin Basınçlı Dönme Yöntemi ile Üretimi, Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkisinin İn Vitro Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

9. Elektroeğirme ve Basınçlı Dönme Tekniklerinin Karşılaştırılması: Beta glukan-Yüklü Sodyum Aljinat/Polivinil Alkol Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Fibroblast Proliferasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

10. İnsülin-Yüklü Kitosan Bazlı Modifiye Edilmiş Nanopartiküllerin Üretilmesi ve Farmakokinetik Özelliklerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

11. Empagliflozin-Yüklü Polimetilmetakrilat/Polilaktik Asit/Polikaprolakton Fiberlerin Elektroeğirme Yöntemi ile Üretimi, Karakterizasyonu, İn Vitro ve İn Vivo Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

12. İbuprofen-Yüklü Polilaktik Asit/Polimetilmetakrilat Kompozit Nanofiberlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu: İn Vitro Değerlendirme Çalışması (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

13. Nateglinid-Yüklü Polilaktik Asit/Polikaprolakton Nanofiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Etkilerinin İn Vitro Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

14. Empagliflozin-Yüklü Nanopartikül-Gömülü 3B Baskılı İskelelerin Üretimi ve Karakterizasyonu (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

15. Kurkumin-Yüklü ZIF-8 Nanopartikül-Gömülü Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve İn Vitro Meme Kanseri Hücresinde Antikanser Etkinliğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

16. 3 Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş Donepezil-Yüklü Nanopartikül Gömülü İskelelerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkinliğinin İn Vitro Hücre Kültürü Modelinde Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

17. Sülfasalazin-Yüklü İnülin-Bazlı Modifiye Edilmiş Hidrojellerin Üretilmesi ve Deneysel Ülseratif Kolit Tedavisinde Etkilerinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

18. Dracunculus vulgaris Bitkisinin Deneysel Psöriazis Oluşturulan Farelerde Etkinliğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

19. 3 Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş Empagliflozin/Losartan-Yüklü İskelelerin Diyabetik Nefropatideki İleri Glikasyon Ürünlerine Etkilerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

20. Beyne Hedeflendirilmiş Donepezil-Yüklü Nanopartiküllerin Alzheimer Hastalığı Hücre Kültürü Modelinde Etkinliğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

21. Hızlı Etkili İnsülin-Yüklü Nanopartikül ile Kaplı Uzun Etkili İnsülin-Yüklü Nanopartikül-Gömülü Mikroiğnelerin Üretimi ve Karakterizasyonu (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

22. Sublingual Valproat-Yüklü Poli(Vinil Alkol)/Sodyum Aljinat Nanofiberlerin Farelerde Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modelinde Etkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

23. Paklitaksel/Kurkumin Yüklü İki Katmanlı Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Meme Kanseri Üzerinde Antikanser Aktivitesinin İn Vitro Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

24. Mesalazin-Yüklü Sığır Serum Albumin (BSA)-Bazlı Hidrojellerin Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Kolit Modelinde Etkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

25. Vitamin B12-Yüklü Kitosan/TPP/PVA Nanopartikül-Gömülü PVP Nanofiberlerin Sublingual Uygulama İçin Üretimi, Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkinliğinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi (TÜSEB Projesi - Danışman)

26. Dijital Işık İşleme Yöntemi ile Mikroiğne İçeren Kişiye Özel Kulak Zarı Yaması Üretimi (TymPatch) (TÜBİTAK 1001 Projesi - Araştırmacı)

27. Oküler Yüzeyde Kimyasal Travmaya Sekonder Gelişen Yanıkların Tedavisinde Kullanılmak Üzere Gelma Bazlı 3B Basılmış Semblefaron Halkalarının Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1005 Projesi - Araştırmacı)

28. Taşınabilir Elektrohidrodinamik Cihazı İle Çok Katmanlı İlaç Yüklü Lif Yapısının Üretimi ve Karakterizasyonu (TÜBİTAK 2219 Projesi - Bursiyer)

29. Streptozotosin/Nikotinamid ile İndüklenen Tip II Diyabet Sıçan Modelinde Thymus praecox’ın Antidiyabetik Etkileri (BAPKO Projesi - Yürütücü)

30. Sıçanlarda Diyabetle İndüklenen Alzheimer Modelinde Sodyum Glukoz Co-Transporter İnhibisyonu Yapan Bitkilerin Etkilerinin İncelenmesi (BAPKO Projesi - Yürütücü)

31. Sıçanlarda Diyabetle İndüklenen Alzheimer Modelinde Kanagliflozin ve Empagliflozinin Etkilerinin İncelenmesi (BAPKO Projesi - Yürütücü)

32. Metformin ve Achiella vermicularis Trin. Yüklü Nanofiberlerin Pankreas Kanseri Üzerine Etkinliğinin İn Vitro Değerlendirilmesi (BAPKO Projesi - Yürütücü)

33. Hedeflendirilmiş İlaç Yüklü Nanopartikül Gömülü Fiberlerin Deneysel Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanımı (BAPKO Projesi - Yürütücü)

34. Sideritis Türü Bitki Ekstreleri-Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkilerinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak Belirlenmesi (BAPKO Projesi - Yürütücü)

35. Cornus mas L. Ekstresinin İn Vivo Ateroskleroz Modelinde Koruyucu ve Tedavi Edici Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Etki Mekanizmasının Aydınlatılması (BAPKO Projesi - Araştırmacı)

36. UVB Işınına Maruz Bırakılmış Farklı Mantar Türlerinin İnsan Osteoblast Hücre Hattında Kemik Metabolizmasına Etkisi (BAPKO Projesi - Araştırmacı)

37. Sıçanlarda Alüminyum Klorür ve D-Galaktoz ile İndüklenmiş Alzheimer Hastalığında Tıbbi Bitkilerin Koruyucu ve Tedavi Edici Etkinliğinin İncelenmesi (BAPKO Projesi - Araştırmacı)

38. Kornea Enfeksiyonlarına Sekonder Kornea Perforasyonlarının Tedavisi İçin Çok Katmanlı Yamaların Tasarımı ve Üretimi (TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi - Araştırmacı)

39. Koenzim Q10 ve Hypericum perforatum-Yüklü Nanopartikül Gömülü Nanofiberlerin Diyabetik Ülser Tedavisindeki Etkinliğinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak İncelenmesi (TÜSEB Projesi - Araştırmacı)

40. Hedeflendirilmiş İlaç Yüklü Nanopartikül Gömülü Fiberlerin Deneysel Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanımı (TÜSEB Projesi - Araştırmacı)

41. Sideritis Türü Bitki Ekstreleri-Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkilerinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak Belirlenmesi (TÜSEB Projesi - Araştırmacı)

42. UVB Işınına Maruz Bırakılmış Farklı Mantar Türlerinin İnsan Osteoblast Hücre Hattında Kemik Metabolizmasına Etkisi (TÜSEB Projesi - Araştırmacı)

43. Morris Su Tankı Isıtma Sistemi Kurulumu, Yazılım Analiz Programı ve Yazılım Analiz Sistemi Geliştirme (TÜBİTAK 1002B Projesi - Yürütücü)

44. Sideritis Türü Bitki Ekstreleri-Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkilerinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak Belirlenmesi (TÜBİTAK 1002B Projesi - Danışman)