Man at the plastic surgeon

Eğitim Programları

Eğitim yaşamla bağ kurmanın en önemli yoludur. Günümüzde eğitim artık yaşam boyu devam eden ve sürekli ilerleyen ucu açık bir süreçtir. Şu çok iyi bilinmelidir ki dünyayı değiştirecek ve insan hayatına dokunabilecek katma değeri yüksek ürünler elde etmek için alanında yetkin olmayi yani yaptığın işi en iyi şekilde yapmayı gerektirir.

Biz de MecNano Technologies olarak dinamik Bilim Takımımız ve deneyimli Akademik Danışmanlarımız ile gerçekleştireceğimiz eğitim programları aracılığıyla proje yazımı, makale yazımı, dergiye makale yüklenirken dikkat edilmesi gerekenler, editöre ön yazı yazımı, bilimsel çalışma kurma ve şematik özet çizimi gibi birçok konuda öğrenci ve akademisyenlerin bilimsel yetkinliklerini artırmayı planlıyoruz.

Kısa vadede yapmayı planladığımız bazı eğitim programlarımız şu şekilde:

  • Öğrencilere Yönelik Bilimsel Gelişim Programı
  • Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilimsel Gelişim Programı
  • Akademisyenlere Yönelik Bilimsel Gelişim Programı
  • Makale Nasıl Yazılır?
  • Editöre Ön Yazı Nasıl Yazılır?
  • Şematik Özet Nasıl Çizilir?
  • Makale Yüklenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler