Man at the plastic surgeon

Proje Değerlendirme

Bilimsel çalışmalarınızı gerçekleştirmek ve laboratuvar çalışmalarının devamlılığını sağlamak adına proje bütçeleri araştırmacıların olmazsa olmazıdır. Uzun süreli yazım süreçleri sonrasında projeniz sisteme yüklenmek üzere hazır hale gelmektedir. Fakat projenizde bulunan eksikler projenizin bilimsel olarak zayıf kalmasına ve red almasına sebep olabilir. Bir çok araştırmacı projesi için kabul alıp, bütçesini aldıktan sonra projesi içerisinde yapması gereken başka testlerin de olduğunu farkeder fakat bütçe proje başvurusu ile oluşturulmuştur ve değiştirme şansı bulunmaz. Bir çok araştırmacı tarafından önemi çok anlaşılamasa da B planlarının gerçekçi hazırlanması projenin başarılı bir şekilde sonlandırılabilmesi için çok önemlidir. Projeler hazırlanırken buna benzer bir çok püf noktaya dikkat etmek gerekir.

MecNano Technologies olarak yıllardır ulusal ve uluslarası projeler kazanan Bilim Takımımız ile TÜBİTAK, TÜSEB ve BAPKO destekli Sağlık ve Biyomalzeme alanlarındaki projelerinizi sisteme yüklemeden hakem gözüyle ön değerlendirmeden geçirelim ve sisteme yüklemeye en hazır hale getirmenizi sağlayalım. Böylece projelerinizin kabul ihtimalini artırarak zaman kaybınızı minimuma indirelim.

Aşağıda yer alan bilgi formunu doldurarak bize proje değerlendirme talebinizi iletebilirsiniz. Bilim Takımımızın ön incelemesi sonrası uzmanlık alanımıza uygun bir projeyse sizlere süreç hakkında bilgi, sözleşme ve fiyat teklifi iletilecektir. Onayınız sonrasında süreç başlayacaktır.

Daha önce yer aldığımız, başarıyla tamamladığımız ve mevcutta devam eden projelerimizin listesini aşağıda görebilirsiniz.

 Proje Değerlendirme Talep Formu

Gerçekleştirdiğimiz Projeler

1.Elektroeğirme Yöntemi İle Rivastigmin/Memantin/Ginkgo biloba Ekstresi-Yüklü Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Deneysel Alzheimer Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Tedavi Edici Etkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

2. Yeşil Sentez: Micromeria fruticosa subsp. brachycalyx-Yüklü Jelatin/Kitosan Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Antidiyabetik Etkisinin İn Vitro Olarak Belirlenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

3. Donepezil/Memantin/Curcuma longa-Ekstresi Yüklü Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkinliğinin Sıçanlarda İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

4. Yeşil Sentez Yöntemi ile Teucrium polium Yüklü Kitosan/Aljinat Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Antidiyabetik Aktivitesinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

5. Basınçlı Dönme Yöntemi ile Donepezil/B12 Vitamini Yüklü Polikaprolakton/Polivinil pirolidon Fiberlerinin Üretimi, Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkinliğinin İn Vitro Olarak İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

6. Empagliflozin-Yüklü Polilaktik asit/Polikaprolakton Fiberlerin Elektroeğirme ve Basınçlı Dönme Yöntemi ile Üretimi ve Antidiyabetik Aktivitesinin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

7. 3D Yazıcı Teknolojisi ile İnsülin-Yüklü Sublingual Doku İskelelerinin Üretimi, Karakterizasyonu ve Farmakokinetik Özelliklerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

8. Memantin/Donepezil/Metformin-Yüklü PVA/PEO Kompozit Fiberlerin Basınçlı Dönme Yöntemi ile Üretimi, Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkisinin İn Vitro Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

9. Elektroeğirme ve Basınçlı Dönme Tekniklerinin Karşılaştırılması: Beta glukan-Yüklü Sodyum Aljinat/Polivinil Alkol Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Fibroblast Proliferasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

10. İnsülin-Yüklü Kitosan Bazlı Modifiye Edilmiş Nanopartiküllerin Üretilmesi ve Farmakokinetik Özelliklerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

11. Empagliflozin-Yüklü Polimetilmetakrilat/Polilaktik Asit/Polikaprolakton Fiberlerin Elektroeğirme Yöntemi ile Üretimi, Karakterizasyonu, İn Vitro ve İn Vivo Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

12. İbuprofen-Yüklü Polilaktik Asit/Polimetilmetakrilat Kompozit Nanofiberlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu: İn Vitro Değerlendirme Çalışması (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

13. Nateglinid-Yüklü Polilaktik Asit/Polikaprolakton Nanofiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Etkilerinin İn Vitro Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

14. Empagliflozin-Yüklü Nanopartikül-Gömülü 3B Baskılı İskelelerin Üretimi ve Karakterizasyonu (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

15. Kurkumin-Yüklü ZIF-8 Nanopartikül-Gömülü Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve İn Vitro Meme Kanseri Hücresinde Antikanser Etkinliğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

16. 3 Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş Donepezil-Yüklü Nanopartikül Gömülü İskelelerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkinliğinin İn Vitro Hücre Kültürü Modelinde Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

17. Sülfasalazin-Yüklü İnülin-Bazlı Modifiye Edilmiş Hidrojellerin Üretilmesi ve Deneysel Ülseratif Kolit Tedavisinde Etkilerinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

18. Dracunculus vulgaris Bitkisinin Deneysel Psöriazis Oluşturulan Farelerde Etkinliğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

19. 3 Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş Empagliflozin/Losartan-Yüklü İskelelerin Diyabetik Nefropatideki İleri Glikasyon Ürünlerine Etkilerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

20. Beyne Hedeflendirilmiş Donepezil-Yüklü Nanopartiküllerin Alzheimer Hastalığı Hücre Kültürü Modelinde Etkinliğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

21. Hızlı Etkili İnsülin-Yüklü Nanopartikül ile Kaplı Uzun Etkili İnsülin-Yüklü Nanopartikül-Gömülü Mikroiğnelerin Üretimi ve Karakterizasyonu (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

22. Sublingual Valproat-Yüklü Poli(Vinil Alkol)/Sodyum Aljinat Nanofiberlerin Farelerde Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modelinde Etkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

23. Paklitaksel/Kurkumin Yüklü İki Katmanlı Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Meme Kanseri Üzerinde Antikanser Aktivitesinin İn Vitro Değerlendirilmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

24. Mesalazin-Yüklü Sığır Serum Albumin (BSA)-Bazlı Hidrojellerin Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Kolit Modelinde Etkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Projesi - Danışman)

25. Vitamin B12-Yüklü Kitosan/TPP/PVA Nanopartikül-Gömülü PVP Nanofiberlerin Sublingual Uygulama İçin Üretimi, Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkinliğinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi (TÜSEB Projesi - Danışman)

26. Dijital Işık İşleme Yöntemi ile Mikroiğne İçeren Kişiye Özel Kulak Zarı Yaması Üretimi (TymPatch) (TÜBİTAK 1001 Projesi - Araştırmacı)

27. Oküler Yüzeyde Kimyasal Travmaya Sekonder Gelişen Yanıkların Tedavisinde Kullanılmak Üzere Gelma Bazlı 3B Basılmış Semblefaron Halkalarının Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1005 Projesi - Araştırmacı)

28. Taşınabilir Elektrohidrodinamik Cihazı İle Çok Katmanlı İlaç Yüklü Lif Yapısının Üretimi ve Karakterizasyonu (TÜBİTAK 2219 Projesi - Bursiyer)

29. Streptozotosin/Nikotinamid ile İndüklenen Tip II Diyabet Sıçan Modelinde Thymus praecox’ın Antidiyabetik Etkileri (BAPKO Projesi - Yürütücü)

30. Sıçanlarda Diyabetle İndüklenen Alzheimer Modelinde Sodyum Glukoz Co-Transporter İnhibisyonu Yapan Bitkilerin Etkilerinin İncelenmesi (BAPKO Projesi - Yürütücü)

31. Sıçanlarda Diyabetle İndüklenen Alzheimer Modelinde Kanagliflozin ve Empagliflozinin Etkilerinin İncelenmesi (BAPKO Projesi - Yürütücü)

32. Metformin ve Achiella vermicularis Trin. Yüklü Nanofiberlerin Pankreas Kanseri Üzerine Etkinliğinin İn Vitro Değerlendirilmesi (BAPKO Projesi - Yürütücü)

33. Hedeflendirilmiş İlaç Yüklü Nanopartikül Gömülü Fiberlerin Deneysel Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanımı (BAPKO Projesi - Yürütücü)

34. Sideritis Türü Bitki Ekstreleri-Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkilerinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak Belirlenmesi (BAPKO Projesi - Yürütücü)

35. Cornus mas L. Ekstresinin İn Vivo Ateroskleroz Modelinde Koruyucu ve Tedavi Edici Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Etki Mekanizmasının Aydınlatılması (BAPKO Projesi - Araştırmacı)

36. UVB Işınına Maruz Bırakılmış Farklı Mantar Türlerinin İnsan Osteoblast Hücre Hattında Kemik Metabolizmasına Etkisi (BAPKO Projesi - Araştırmacı)

37. Sıçanlarda Alüminyum Klorür ve D-Galaktoz ile İndüklenmiş Alzheimer Hastalığında Tıbbi Bitkilerin Koruyucu ve Tedavi Edici Etkinliğinin İncelenmesi (BAPKO Projesi - Araştırmacı)

38. Kornea Enfeksiyonlarına Sekonder Kornea Perforasyonlarının Tedavisi İçin Çok Katmanlı Yamaların Tasarımı ve Üretimi (TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi - Araştırmacı)

39. Koenzim Q10 ve Hypericum perforatum-Yüklü Nanopartikül Gömülü Nanofiberlerin Diyabetik Ülser Tedavisindeki Etkinliğinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak İncelenmesi (TÜSEB Projesi - Araştırmacı)

40. Hedeflendirilmiş İlaç Yüklü Nanopartikül Gömülü Fiberlerin Deneysel Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanımı (TÜSEB Projesi - Araştırmacı)

41. Sideritis Türü Bitki Ekstreleri-Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkilerinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak Belirlenmesi (TÜSEB Projesi - Araştırmacı)

42. UVB Işınına Maruz Bırakılmış Farklı Mantar Türlerinin İnsan Osteoblast Hücre Hattında Kemik Metabolizmasına Etkisi (TÜSEB Projesi - Araştırmacı)

43. Morris Su Tankı Isıtma Sistemi Kurulumu, Yazılım Analiz Programı ve Yazılım Analiz Sistemi Geliştirme (TÜBİTAK 1002B Projesi - Yürütücü)

44. Sideritis Türü Bitki Ekstreleri-Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkilerinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak Belirlenmesi (TÜBİTAK 1002B Projesi - Danışman)