Man at the plastic surgeon

Mikro/nanopartikül

Kısa Açıklama

Nanopartiküller, doğal veya yapay malzemelerden oluşan küresel parçacıklardır. Boyutları 1 ile 100 nm arasında değişir. Küresel şekillerinin ve yüksek yüzey alanı/hacim oranlarının bir sonucu olarak, bu parçacıklar çok çeşitli potansiyel uygulamalara sahiptir. Boyutları 100 nm üzerinde olanlar ise mikropartikül olarak tanımlanır. Partikül teknolojisi, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları gibi nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklar için yeni ve etkili tedaviler sağlayarak hızla ilerlemektedir. Bununla birlikte, ilaçları beyne etkili ve bölgesel olarak hedeflemek, kan-beyin bariyerinin kısıtlayıcı özelliklerinden dolayı bir sorun olmaya devam etmektedir. Bunu aşabilmek için çeşitli stratejiler geliştirilmektedir. Partiküller, ilaç ve sağlık, üretim ve malzeme mühendisliği, çevre mühendisliği, elektronik, enerji depolama, mekanik endüstrisi olmak üzere önemli ve çok sayıda bilim ve mühendislik araştırma alanlarında büyük ölçüde kullanılmaktadır. MecNano Technologies olarak çeşitli organik mikropartikül ve nanopartikül üretimleri yapmaktayız.

Eşsiz Özellikler

  • Kontrollü ilaç salımı
  • Yüksek aktif farmasötik bileşen enkapsülasyonu
  • Yüksek yüzey alanı/hacim oranı
  • Gelişmiş mekanik dayanım
  • Yüzeyini özel olarak işlevselleştirebilme
  • Yüksek nanogözeneklilik

Pilot Üretimini Yapabildiğimiz Mikro/nanopartiküllerimiz

  • Poli(laktik-ko-glikolik asit) (PLGA)
  • Poli(laktik-ko-glikolik asit) / polietilen glikol (PLGA/PEG)
  • Kitosan / tripolifosfat (CS/TPP)
  • Zeolitik imidazolat çerçeve-8 (ZIF-8)