Man at the plastic surgeon

Yanıltıcı Bilimsel İddiaları Çürütme

Argümantasyon yani bilimsel tartışma; belli iddiayı kanıtlama ya da çürütme üzerine yapılan bilimsel tartışmadır. Bir fikri, bir hipotezi veya bir düşünceyi deliller ve ispatlar kullanarak savunma ve açıklamaya çalışma ya da dayanaklandırmadır.

Günümüz dünyasında gerek yazılı ve görsel medyada gerekse sosyal medyada kulaktan dolma, hiçbir dayanağı olmayan ve bilimsel gerçeklikten uzak bir çok iddia ortaya atılmakta ve bu iddialar markalara ve markalara ait ürünlere çok ciddi zararlar vermektedir.

Biz de MecNano Technologies olarak, danışmanlık verdiğimiz firmalara atfedilen iddiaları Bilim Takımımız ile bilimsel çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz veriler ile çürütüyoruz.

İddiaları çürütmek için incelenecek numunelerin firma tarafından gönderimi kabul edilmeyip, farklı bölgelerden ve farklı parti nolarına sahip ürünler tarafımızca temin ediliyor. Ardından analiz prosedürü oluşturulup son raporda da detaylı olarak firmaya sunuluyor. Rapor içerisinde yapılan tüm analizler ve neden yapıldığı detaylı olarak açıklanıyor. Görsel olarak ispatlanabilecek durumlarda rapor görsellerle desteklenirken, görselle desteklenmeyecek durumlarda ise sadece analiz sonuçları paylaşılıyor. Rapor Bilim Takımımız tarafından son haline getirildikten sonra Danışan firmamız ile paylaşılıyor.

Örnek verecek olursak, bize başvuran Danışan firmalarımızdan biri Sosyal Medyada yüz binlerce takipçisi olan bir hesap tarafından ürünleri içerisinde karbon nanotüp bulunduğu iddiası olduğunu ve sosyal medyada hızla yayıldığını dile getirdi. Bu iddianın araştırılmasını ve rapor olarak sunulmasını talep etti. Biz de öncelikle teorik olarak böyle bir durumun olamayacağına dair bilimsel literatüre dayalı cevabı Danışan firma adına hazırladık, sonrasında da yaptığımız bilimsel çalışmalar sonucunda böyle bir durumun oluşmadığına dair raporumuzu sunduk.