Man at the plastic surgeon

Ecz. Gita Parviz, 2020 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2021 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. Halihazırda, M.Ü. Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NBUAM) ve Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (GEMHAM) araştırmacı olarak çalışan Parviz; kanser, diyabet hastalığı, Alzheimer hastalığı, ilaç taşıyıcı sistemler, 3 boyutlu yazıcı ve biyomalzemeler üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir.