Man at the plastic surgeon

Ecz. Ece Güler, 2018 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezun olmuştur. Mezun olduğu üniversitede farmakoloji alanında doktora eğitimine başlamıştır. YÖK ve TÜBİTAK yurtiçi ve yurtdışı doktora burslarını kazanmıştır. Doktora eğitimi sırasında Alzheimer, diyabet, epilepsi, inflamasyon, kolit ve yara tedavisi üzerine in vivo hayvan modelleri çalışmış, nanoteknoloji ile ilaç taşıyıcı sistemler geliştirmiştir. Bu konular üzerine 14 SCI indeksli yayın, 1 kitap bölümü, yurtiçinde ve yurtdışında yapılmış birçok sözlü sunum ve postere sahiptir. Çalışmalarına ait tasarladığı çizimlerle alanında en iyi dergilerde kapak sayfası olmak ve en iyi sözlü sunum ödülü gibi birçok ödüle sahiptir. Ayrıca İspanya ve Portekiz’de kısa süreli girişimcilik ve nanoteknoloji üzerine aldığı eğitimlerle kendini geliştirmiş, katıldığı projelerle Pakistan COMSATS Üniversitesi ve İngiltere University College London (UCL)’da kendini in vitro hücre kültürü alanında geliştirme imkanı bularak doktora eğitimine devam etmektedir. Ecz. Güler, yayınlarıyla şu ana kadar 270 üzerinde atıf almış ve h-indeksi 8’dir.